Auto

Komenda (patrz komendy wspinaczkowe) przekazywana asekurującemu partnerowi informująca o tym, że może przestać nas asekurować, bo sami się w sposób dostateczny zabezpieczyliśmy. "Auto!" Jedyna komenda, która zwalnia partnera z obowiązku asekuracji.
 
poprzedni          Home          następny
Copyright ©2017 KursWspinania.pl, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 4365