Kurs na drogach ubezpieczonych

na kursieKurs na drogach ubezpieczonych

 
Zasady uczestnictwa:
Kurs wspinaczki na drogach ubezpieczonych przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne (obitych) w terenie naturalnym. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych.
Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).
Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią.
Czas trwania: minimum trzy dni.
Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.
Prowadzący: instruktorzy PZA (wspinaczkowi i taternictwa jaskiniowego - wszystkich stopni).

Kursanci w trakcie zajęć na kursie
 
Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu (jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową).

Treść zajęć

1. Zagrożenia terenu skalnego; zasady bezpieczeństwa.
2. Podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, oznaczenia atwestów, zastosowanie)
- liny i repsznury
- uprzęże biodrowe
- karabinki (najważniejsze używane we wspinaczce sportowej typy)
- ekspresy
- taśmy
- przyrządy asekuracyjne: dowolny rodzaj kubka lub płytka; opcjonalnie grigri
- stałe punkty asekuracyjne (przeloty, stanowiska)
- buty
- akcesoria: magnezja, woreczek
3. Zasady asekuracji:
- zapięcie uprzęży, przywiązanie do liny
- asekuracja na wędkę: wykorzystanie gotowego stanowiska, założenie własnego; obsługa kubka (dowolny rodzaj) lub płytki oraz półwyblinki z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri; postawa asekurującego
- asekuracja dolna (technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki i wychwytywanie odpadnięć); postawa asekurującego ;zalecane ćwiczenia
asekuracji na zrzutni;
- zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym;
- przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
- wspinaczka drogą dwuwyciągową - zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu.
4. Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.
5. Węzły i ich zastosowanie: ósemka, kluczka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, jeden z węzłów zaciskowych (do wyboru), podwójny zderzakowy. Zwijanie i przenoszenie liny.
6. Nauczanie techniki wspinania:
- wykorzystanie chwytów i stopni;
- ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna;
- wspinaczka statyczna i dynamiczna;
- zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.
7. Podstawy technik linowych:
- zjazdy na linie w wysokim przyrządzie - gotowe stanowiska zjazdowe; zjazd z pośrednim stanowiskiem.
8. Skale trudności używane w skałkach.
9. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.
 
Koszt szkolenia 400 zł/osoba (kurs trzydniowy).
Copyright ©2017 KursWspinania.pl, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 4355